Aanmelden

Inschrijven voor een DansVanNansDag

Met behulp van onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor een van de vermelde DansVanNansDagen. Als u zich wilt inschrijven voor meerdere dansdagen, dient u dit formulier voor elke afzonderlijke dansdag te gebruiken.

Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 6. Bij onvoldoende aanmeldingen behoud ik mij het recht voor om de dansdag te annuleren. Reeds gedane betalingen worden dan gerestitueerd.