Algemene voorwaarden DansVanNans

Algemene voorwaarden DansVanNans

  • Voor de DansVanNansDag: betaling graag vooraf (rekeningnummer staat in de e-mail bevestiging die u ontvangt na inschrijving).
  • Voor de Meditatieve Dans Van Nans: betaling contant voor aanvang.
  • Annuleren zonder opgaaf van reden is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de dansdag. Het eventueel reeds betaalde inschrijfgeld wordt gerestitueerd. Bij annuleren binnen 2 weken vóór aanvang van de dansdag vindt in principe geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden.
  • Annuleren kan per email op info@dansvannans.nl of telefonisch op 06-12549287
  • Bij annulering bestaat het recht iemand anders te laten deelnemen aan de dansdag. In dat geval ontvang ik graag de gegevens (naam, e-mail, telefoonnummer) van de vervangende deelnemer.
  • Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 6. Bij onvoldoende aanmeldingen behoud ik mij het recht voor om de dansdag te annuleren. Reeds gedane betalingen worden dan gerestitueerd.
  • Deelname aan de activiteiten zijn geheel voor eigen risico.